10 countries bear most of the burden of the worlds' refugees ⋆

10 countries bear most of the burden of the worlds’ refugeesPlease Like our Facebook page & follow us on Twitter, you'll find the symbols to the left or at the bottom of this page


På Svenska

flyktingbarn

flyktingbarn

The Secretary General of Amnesty International, “Amnesty International”, Salil Shetty, said today that a few countries in the world are forced to bear the burden of the worlds’ refugees because they are neighboring countries to the areas of conflict! If all the rich countries assume sufficient responsibility towards the refugees; we could provide safety for all refugees in the world.

Recent reports of human rights organizations have shown that more than half the number of refugees in the world, more than 21.3 million refugees, are being hosted by only ten countries, mostly poor countries that their combined Gross domestic product does not exceed 2.5 of the worlds’ GDP.

In the latest statistics, Jordan topped the host countries with the number of refugees exceeding 2.7 million, mostly from Syria and Palestine, followed by Turkey which hosts more than 2.5 million refugees, Pakistan which hosts 1.6 million refugees, Lebanon which hosts 1.5 million refugees, then Iran, Chad, Ethiopia, Kenya, Uganda and Congo-Kinshasa.

Poverty in these refugees hosting countries has led to great suffering among the most affected, children who are not receiving adequate shelter, food, schools and health care.

William Spindler, a spokesman for the United Nations High Commissioner for Refugees “UNHCR”, said that the responsibility for the protection of refugees is unfairly distributed, the problem is not only in the increasing number of refugees, but because the rich countries are not doing enough to take responsibility .


Generalsekreterare för Amnesty International, Salil Shetty, sa att ett fåtal länder i världen tvingas bära bördan av flyktingar på grund av att de är grannländer till konfliktområden! Om de rika länderna tar tillräckligt ansvar gentemot flyktingar, kan vi erbjuda tryggt boende för alla flyktingar i världen.

Nya rapporter från människorättsorganisationer har visat att mer än hälften av antalet flyktingar i världen, mer än 21,3 miljoner, finns i tio länder som är i mestadels fattiga länder vars kombinerade nationalinkomst är 2,5 procent av BNP i världen.

I den senaste statistiken, toppade Jordanien värdländerna för flyktingar med siffror som överstiger 2,7 miljoner, mest från Syrien och Palestina, följt av Turkiet som har mer än 2,5 miljoner flyktingar, Pakistan som har 1,6 miljoner flyktingar samt Libanon som har 1,5 miljoner flyktingar. Sedan kommer Iran, Tchad, Etiopien, Kenya, Uganda och Kongo-Kinshasa.

Fattigdomen i dessa länder som tagit emot flyktingar har lett till stort lidande bland den mest drabbade gruppen, barnen, som inte hittar tillräckligt med skydd, mat, skolor och hälsovård.

William Spindler, talesman för FN: s flyktingkommissariat “UNHCR”, sa att ansvaret för vård och skydd av flyktingar är orättvist distribuerat. Problemet ligger inte bara i ökningen av antalet flyktingar, utan även i att de rika länderna inte gör tillräckligt för att ta ansvar.Please Like our Facebook page & follow us on Twitter, you'll find the symbols to the left or at the bottom of this page


 
 
Tags refugees